Về danh từ Khái Niệm – Sống Nhẹ Nhàng

Về danh từ Khái Niệm

Chào Bạn! 

Bạn có nghĩ danh từ này quan trọng, thậm chí rất quan trọng? Theo mình Khái Niệm rất quan trọng vì:

  1. “Khái niệm” là “một đối tượng, một hình thức cơ bản của tư duy” (bao gồm một ý tưởng, một ý nghĩa của một tên gọi chung trong phạm trù lôgic, hoặc một sự suy diễn) phản ánh những thuộc tính chung, bản chất của các đối tượng sự vật, quá trình, hiện tượng trong tâm lý học và mối liên hệ cơ bản nhất các đối tượng trong hiện thực khách quan ( Nguồn) 
  2. Qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày,  bạn dễ thấy Khái Niệm dễ gây…mất đoàn kết , chi phối cuộc sống của tôi, của bạn, của tất cả mọi người.

Vài câu chuyện làm ví dụ.

  • Một lần, trong khi chuyện trò với một người bạn, chúng tôi đi qua đề tài Thiền. Với tôi, thiền để tỉnh thức mà thôi. Song anh bạn mang cả một nội dung dài của video dưới ra làm tôi…chới với.
  • Trong lần đi cùng với anh bạn ( cùng bà xã anh ấy) vào cửa hàng xe máy ( để mua xe), sau khi ưng ý chiếc xe màu đó, tôi thấy bà xã anh hỏi chồng: ” màu này tươi phải không anh”  ? , thấy đích thực màu mận chín, bạn tôi nói: ” màu này sậm chứ ” . Một cái cau mày của nàng, liền đó tôi thấy anh bạn tôi liền đổi khái niệm: ừ, anh thấy màu này  cũng tươi nhưng ít !!.
  • Cụ thể cho khái niệm kỹ năng: Theo mình, kỹ năng là:

Thứ  con người có sau khi hiểu biết rõ kiến thức về một lĩnh vực và thực hành thuần thục kiến thức này tới khi đạt một kết quả nhất định” 

Song, tuy từ điển mạng Wikipedia: 

” Kỹ năng là khả năng của con người trong việc vận dụng kiến thức để thực hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, giải quyết vấn đề tổ chức, quản lý và giao tiếp…

Hay theo theo trang này kỹ năng là:

“Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách lựa chọn và áp dụng những cách thức đúng đắn, có tính đến những điều kiện nhất định” 

Còn bạn có khái niệm Kỹ Năng của bạn chứ? Chắc chắn bạn có và định nghĩa của bạn có thể khác ba khái niệm trên.

Và điều quan trọng nhất: tồn tại vô số các khái niệm khác nhau cho một danh từ tùy thuộc góc nhìn, quan điểm, nhận thức…khác nhau và sẽ hết sức đơn giản, nhẹ nhàng cho bạn nếu bạn coi chúng là những Phương Tiện để bạn có Cứu Cánh là hiểu rõ Bản Chất  của các danh từ này.

 

GỬI THƯ LIÊN HỆ CHO TÔI