phật pháp – Sống Nhẹ Nhàng

Thẻ: phật pháp

Cuộc sống

Góc nhìn bản chất.

Chào Bạn! Theo từ điển trên mạng wiktionary, bản chất  là Thuộc tính căn bản, ổn định, vốn có bên trong của sự vật, hiện tượng. Qua trải nghiệm bản thân, nếu nhìn mọi sự vật hiện …