Phật Pháp là gì? – Sống Nhẹ Nhàng

Phật Pháp là gì?

Chào Bạn !

Phật Pháp là gì? Đó là một câu hỏi mình tự đặt cho mình khá lâu rồi. Hồi đó, do bí ý nhưng  rất muốn có câu trả lời vài người bạn nên mình …liều và chém:

        Thầy Thích Pháp Hòa

  1. Giai đoạn đầu, ( 1990- 1991),  mình nghĩ rằng Phật Pháp là những điều các thầy giảng, ghi trong kinh sách…Một ngày đẹp trời, mình nhận ra sai lầm. Quy luật  : Các lời thầy giảng…chỉ là Phương Tiện để có Cứu Cánh là  có Phật Pháp.
  2. Giai đoạn 1997- 2001, qua Báo Giác Ngộ,   mình mới biết và thấy rõ ràng , Phật Pháp không bao giờ có nhờ Hý Luận mà chỉ dần dần có do Thực Hành.
  3. Sau đó, từ 2002- 2009, mình đã đi tới kết luận: Phật Pháp là Triết Học, là Tâm Lý Học, là Tự Giáo Dục là Khoa Học Đỉnh Cao.
  4. Song, cuộc sống và con người mà, nên Phật Pháp luôn là món rất  hấp dẫn nên mình thỉnh thoảng nhận được câu hỏi này. Khoảng ( 2005- ?? ) Mình trả lời đại:
  •  Phật Pháp gắn liền với Đời Pháp, Phật Pháp nằm ngay trong các sự việc hiện tượng trong cuộc sống. Tất nhiên, câu trả lời này dựa trên cơ sở : Đạo và Đời là Một.  Ngắn gọn như vậy và chủ động  tịt …Hihi. ( Vì sợ lỡ rơi vào vòng  tranh luận, hơn thua..)
  • Có một lần, mình chia sẻ với người anh ruột : Phật Pháp sẽ có nếu tròn các Đạo Đời Thường: đạo vợ chồng, đạo làm con, đạo làm cha mẹ…Bạn có thấy câu trả lời đó đúng không?

3. Vừa qua( 2019-2020), mình hoàn toàn thỏa mãn với lời giải thích của thầy: Thích Pháp Hòa 

  • Phật Pháp là tận cùng của Lý Tính. 
  • Phật Pháp là những gì Tăng Giới- Pháp Tăng ( chứ không phải Phàm Tăng !! Hihi )  thực hành
  • Phật Pháp là phương pháp, cách thức… sống an vui, tỉnh thức.

Bạn nghĩ sao?

Thân mến!

 

GỬI THƯ LIÊN HỆ CHO TÔI