Góc nhìn là gì? – Sống Nhẹ Nhàng

Góc nhìn là gì?

Chào Bạn! 

Câu hỏi này đơn giản quá phải không bạn? Vâng, đơn giản nhưng mình cũng muốn tạo bài để thống nhất khái niệm góc nhìn với bạn, có thống nhất thì bạn sẽ thấy bài viết của mình thú vị hơn.

Quan niệm Góc Nhìn của mình hoàn toàn trùng với khái niệm Góc Nhìn trong từ điển mạng Wikipedia, Lươc trích guyên văn:

Góc Nhìn là : Một quan điểm, trong triết học, là một thái độ mà người ta nhìn thấy hoặc suy nghĩ: một cách xem xét cụ thể như trong “quan điểm cá nhân của tôi”.

 

Cấu trúc bên trong của một quan điểm có thể được phân tích tương tự như khái niệm về một thái độ, tức là một trạng thái tinh thần được giữ bởi một tác nhân.

Ví dụ về thái độ như vậy là:  “tin vào điều gì đó”, “mong muốn điều gì đó”, “đoán điều gì đó”, “ghi nhớ điều gì đó”.

***

Qua cuộc sống, bạn cũng dễ thấy góc nhìn cũng luôn tồn tại                     qua: “mắt thấy tai nghe” phải không bạn?

Rõ nhất trong …chụp hình, góc chụp khác nhau sẽ ra cá khuôn mặt, nét cười khác nhau.Ở xa thì không nghe thấy, tới gần quá thì…điếc tai.

 

 

 

 

Vậy bạn nhé !

Cuối cùng, mời bạn coi một video của một người bạn “ảo” nhưng rất đồng cảm với mình. Trong video, tác giả cũng đề cập tới Góc Nhìn.

Thân mến!

 

GỬI THƯ LIÊN HỆ CHO TÔI