Điều kiện làm việc (1) – Sống Nhẹ Nhàng

Điều kiện làm việc (1)

Chào Bạn!

Trong các buổi huấn luyện HSE  cho các công ty, doanh nghiệp và trường nghề, khái niệm Điều Kiện Làm Việc luôn được đưa vào nội dung giảng vì rất quan trọng đó bạn . Khi bắt đầu nói về khái niệm này mình thường giơ một bàn tay lên ( tay kia còn cầm cái ” cần nói” / Micro !! ) để các học viên dễ nhớ. Vậy vì sao mình lại giơ bàn tay? 

Yes ! Vì ai cũng biết bàn tay ( & cả bàn chân nữa !!hihi) đều có năm ( 05) ngón. Nếu tìm hiểu về bàn tay, bạn sẽ biết mỗi ngón đều có vai trò, nhiệm vụ và giá trị riêng của bản thân mỗi ngón. Ví dụ, theo mình biết và hiểu cùng trải nghiệm, khoa học có chỉ ra ngón tay cái chiếm từ 60-80% Giá Trị Vận Động của bàn tay.

Bạn có muốn Trải Nghiệm và Hiểu sâu điều này? Dễ lắm, bạn chỉ việc cột chặt hoặc lấy băng keo dán gập ngón tay cái vào lòng bàn tay và sinh hoạt thì…Biết Liền à !. Dân gian có câu:

” Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay “ phải không bạn?…

Giờ quay lại với khái niệm  điều kiện làm việc !! Hihi

bạn à ! trong điều kiện làm việc có năm yếu tố : 1. kỹ thuật, 2. tự nhiên, 3.đối tương lao động, 4.công cụ lao động và cuối cùng : Năng lực của Người Lao Động.

Và cũng như ngón tay cái, theo mình thì Năng Lực của Người Lao Động là quan trọng nhất đó bạn nhé !.

Cuối cùng thân mời bạn coi một clip cùng lĩnh vực nhé !

 

 

GỬI THƯ LIÊN HỆ CHO TÔI