Sống Nhẹ Nhàng – "Hạnh phúc lớn nhất là sống hài lòng từng chút một "- Plato

" Mỗi giây phút qua đi của thời gian luôn có tính duy nhất "

" Nội dung của website được rút ra từ trải nghiệm bản thân nên chúng không đúng sai, xấu tốt ...."

" Tôi yêu cái mộc mạc, rực rỡ của mai vàng "

" Suy nghĩ của bạn tạo nên chính bạn, vì vậy hãy chăm sóc nó"

Bài viết

Tất cả bài viết

Dự án

Tất cả dự án

Loa kim

Chào Bạn ! Loa này có cái tên là loa kim. Bởi vì bộ phận được gắn chặt …

Lắp ráp amply IC (1)

Chào Bạn! Chào Bạn! Những năm 85, ” thị trường ” radio cassetter của miền Bắc rất sôi …

Đồ chơi thuở nhỏ.

Mời bạn ngược thời gian về thập niên 1960 của kỷ 20. Hồi đó, kh6ng bút nào tả …

Vào đại học

  Hình ngày tốt nghiệp đại học của lớp khác cùng trường – Hình mang tính minh họaChào …